درباره ما

کرج تعمیرات فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ با مدیریت آقای ابوذر عبدالهی شروع کرده و با افتخار به همشهریان کرجی خود خدمت کرده است

ما در تلاشیم که خدمات خود را در شهر های دیگر راه اندازی کنیم تا بتوانیم به ایرانمان خدمت کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.